Jelena Savic

I am a fuckn artist!

romkinja.neromkinja.rom.nerom.rom.romkinja.nerom.rom………korisnici.ce March 2, 2009

Filed under: ROMA PEOPLE — Jelena Savic @ 8:01 pm

Veliki je broj neroma koji rade na romskom pitanju. Puno je kritika upućeno na njihov račun. Pitanje da li neko drugi treba i može da govori u naše ime se postavlja svaki put. Moj utisak je da mi još uvek teško formulišemo naše potrebe. To je veština koja se stiče, koja se uči. Mi smo sami sebi najveći neprijatelji. Ima puno romskih organizacija, kako čujem, koje zloupotrebljavaju sredstva koja su namenjena romskoj populaciji. Još nismo naučili kako da radimo jedni za druge. Za nerome se kaže da nisu naučili da rade sa nama, nego za nas. Oni rade. Pa tako često ne rade ono što bi trebalo nego ono što misle da bi trebalo. Postavlja se pitanje ako već i među nama i među njima ima onih koji rade stvari kako ne bi trebalo da se rade, ako nije kriterujum romska nacionalnost-šta jeste. uznemirava činjenica da je svako sa svakim u romskom civilnom sektoru u nekakvoj suštinskoj razlici koja se ne može prevazići. Neke razlike jesu takve. Nesvodive. Sa druge strane ima, čini mi se, toliko prostora koji je mogao biti popunjen razgovorom i dobrom voljom, a koji je trenutno popunjen negativnim emocijama i slabošću volje za dijalogom. Dijalog je težak, zahteva emotional menagement, sagledavanje svoje pozicije i svojih grešaka, spermnost da se vidi pozitivne karakteristike druge strane i traženje sličnosti i pre svega stavljanje korisnika.ca na prvo mesto. Ovde, saradnja sa ljudima sa kojima imamo ideloških razlika, čini se da je nemoguća. To smo mi. Civilni sektor. Možemo da biramo sa kim ćemo da radimo. Eto , mi imamo slobodu izbora. Oni radi kojih postojimo čini se da baš i nemaju. Romske nevladine organizacije uglavnom zapošljavaju rodbinu. Prijatelje. To je mali porodični klan. Krvne veze i lojalnost. Izdaja se plaća skupo, krvnički, srdito i izgnanstvom. Jer to je opstanak. Još smo u opstajanju. Imamo slobodu izbora kako da opstanemo. Civilni sektor služi tome da mi opstanemo. Postoji radi nas. Kako možemo i da li možemo da radimo na opstanku nekog drugog ako moramo da mislimo na naš opstanak? Vrlo teško. Mi smo borci.kinje za naše pravo na rad i dostojanstvo. Borimo se za naše klanove i teritorije i ponosno dižemo zastave gde stignemo. Jer velika je stvar, posebno za Roma.kinju, imati i biti barem prepoznat.a kao vredan.na u Belom svetu.