Jelena Savic

I am a fuckn artist!

salvador puig antich July 25, 2009

Filed under: MOVIES — Jelena Savic @ 3:40 pm

I si canto trist

Jo no estimo la por,
ni la vull per a demà,
no la vull per a avui,
ni tampoc com a record;
que m’agrada els somrís
d’un infant vora el mar
i els seus ulls com un ram
d’illusions esclatant.

I si canto trist
és perquè no puc
esborrar la por
dels meus pobres ulls.

Jo no estimo la mort,
ni el seu pas tan glaçat,
no la vull per a avui,
ni tampoc com a record;
que m’agrada el batec
d’aquell cor que, lluitant,
dóna vida a la mort
a què l’han condemnat.

I si canto trist
és perquè no puc
oblidar la mort
d’ignorats companys.

Jo no estimo el meu cant,
perquè sé que han callat
tantes boques, tants clams,
dient la veritat;
que jo m’estimo el cant
de la gent del carrer
amb la força dels mots
arrelats en la raó.

I si canto trist
és per recordar
que no és així
des de fa tants anys.

And if I sing sad

I don’t like fear,
neither the will for tomorrow,
I don’t want it today,
not even as a memory;
that I like the smile
of a child that is close to the sea
and his eyes like a branch
of illusions, explode.

And if I sing sad
is because I can’t
erase the fear
from my poor eyes.

I don’t like death,
neither his frosted step,
I don’t want it today,
not even as a memory;
that I like the beat
of this heart that, fighting,
gives life to death
to those that they have condemned it.

And if I sing sad
is because I can’t
forget death
of ignored companions.

I don’t like my song,
because I know that they are silent
so many mouths, some many cries,
which they used to say the truth;
that I like the song
of people of the street
with the strength of the words
ingrained in reason.

And if I sing sad
(I do it) so I can remember
that it’s not like this
for so many years.