Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Cigane moj, sviraj mi ti… September 14, 2009

Filed under: DESAVANJA — Jelena Savic @ 8:56 pm

Летња школа

“РОМИ – ПРАВНО-ПОЛИТИЧКА ДИМЕНЗИЈА”

21. 27. септембар 2009. године

(конференцијска сала Правног факултета Универзитета у Београду)

A Г Е Н Д А  

ПРВИ ДАН – Понедељак, 21. септембар 2009.

 09.00-09.50    Регистрација учесника

 10.00-11.15    Поздравна слова

 Проф. др Мирко Васиљевић, декан Правног факултета Универзитета у Београду

 Мр Божидар Ђелић, потпредседник Владе Републике Србије и министар за науку и технолошки развој  (tbc)

 Др Светозар Чиплић, министар за људска и мањинска права

 Амбасадор ОЕБС у Србији (tbc)

 Др Јадранка Јелинчић, извршна директорка Фонда за отворено друштво

 Проф. др Драгица Вујадиновић, управница Летње школе

 11.15 – 12.00  Свечано отварање летње школе – коктел

 Прва сесијаСоцио-политичка позиција Рома у савремености

Модератор: Доц. др Војислав Станимировић

 12.00 – 14.00

     Проф. др Marcel CourthiadeРоми у Европи, историја, географија и геополитика (tbc)

 Др Рајко Ђурић, саветник Заштитника грађана – Историја и савременост Рома

 Осман Балић, координатор Лиге за декаду Рома – Историја политичке партиципације Рома

 Доц. др Слободан Наумовић, Филозофски факултет у Београду – Стереотипи и предрасуде о Ромима

 Др Божидар Јакшић, Институт за филозофију и друштвену теорију – Роми и политика

                     14.00 – 15.00 Пауза за ручак

Друга сесија – Међународни и европски стандарди заштите Рома

Модератор: Проф. др Драгица Вујадиновић

15.30 – 16.30

Проф. др Лидија Баста Флајнер, Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Савет Европе и мањинска права (с посебним освртом на заштиту Рома)

Доц. др Бранко Ракић, Правни факултет – Јуриспруденција Европског суда за људкса права

Доц. др Ивана Крстић, Правни факултет – Међународни стандарди заштите Рома, с посебним освртом на праксу Комитета против тортуре

16.30 – 17.00 Дискусија

17.00 – 17.30 Пауза за кафу

Наставак друге сесије

mодератор: Асс. мр Маја Лукић

 17.30 – 18.30  Студије случаја у Србији – искуства НВО “Праксис”

 Јелена Милоњић, правна саветница, Праxис – Правно невидљива лица

 Ивана Димић, правна саветница, Праxис – Право на држављанство, пребивалиште и боравиште

 ДРУГИ ДАН – Уторак, 22. септембар 2009.

 Трећа сесија – предавања: Правно-политички положај Рома / Шта је дискриминација?

mодератор: Проф. др Драгица Вујадиновић

 10.00 – 11.00

 Проф. др Војислав Становчић, Српска академија наука и уметности – Мањинска права и специфичност мањинске заштите Рома

 Доц. др Танасије Маринковић, Правни факултет – Уставноправни оквири заштите мањинских права у Србији

 11.00 – 11.30 Дискусија

 11.30 -12.00   Пауза за кафу

 Наставак треће сесије

mодератор: Проф. др Драгица Вујадиновић

 12.00 – 13.00

 Љубица Милутиновић, судија, заменик председника Врховног суда Србије – Дискиминација Рома у домаћој судској пракси

 Марко Караџић, државни секретар, Министарство за људска и мањинска права – Дискриминација Рома  

 13.00 – 13.30 Дискусија

 13.30 – 14.30 Пауза за ручак

 14.30 – 16.00 Послеподневна сесија

mодератор: Доц. др Танасије Маринковић

 Радионица – Шта ме формира као грађанина? Доц. др Ивана Крстић, Правни факултет

cиљ вежбе – анализа фактора који утичу на формирање грађанина и његово понашање кроз рад у малим групама, извештавање о факторима који нас одређују и групна анализа тих фактора.

 16.00 – 16.30 Пауза за кафу

 Радионица: Идентитет Рома кроз уметност – инклузија или ексклузија

Модератор: Доц. др Танасије Маринковић

 16.30 – 18.00

 Мр Зоран Таировић, академски сликар – Невидљиви Роми (tbc)

 Ана Банић Грубишић, дипломирани етнолог и антрополог – Зачарани круг идентитета, ромски хип хоп у Србији, између ексклузије и инклузије

 ТРЕЋИ ДАН – Среда, 23. септембар 2009.

 Четврта сесија – Држава и цивилно друштво у борби против дискриминације Рома

Модератор: Проф. др Миодраг Јовановић

 10.00 – 11.00

       Др Јадранка Јелинчић, извршна директорка Фонда за отворено друштво – Улога невладиног сектора у борби против дискриминације Рома (tbc)

 Љуан Кока, шеф Канцеларије за спровођење националне стратегије за Роме, Министарство за људска и мањинска права Републике Србије Стратешки документи за заштиту и унапређивање  мањинских права Рома и препреке у примени

 11.00 – 11.30 Дискусија

 11.30 -12.00   Пауза за кафу

 Пета сесија – Национални правни и стратешки оквир за заштиту Рома (област образовања, запошљавања, здравства и становања)

Модератор: Проф. др Миодраг Јовановић

 12.00– 13.00

 Љиљана Лучић, Државни секретар, Министарство за рад и социјалну политику Републике Србије – Социјални и економски аспекти борбе против дискриминације Рома

 Др Тинде Ковач-Церовић, Државни секретар, Министарство просвете Републике Србије Развој људског капиталаи и образовна интеграција Рома: баријере и могућности

 13.00 – 13.30 Дискусија

 13.30 – 14.30 Пауза за ручак        

 Наставак пете сесије

модератор: Доц. др Бранко Ракић

 14.30 – 15.30

 Петар Антић, помоћник министра, Министарство за људска и мањинска права – Повреде права Рома и механизми за њихову заштиту и унапређивање

 Др Дубравка Шарановић Рачић, Министарство здравља  – Унапређење здравствене заштите Рома – постигнућа и изазови (tbc)

 15.30 – 16.00 Дискусија

 16.00 – 16.30 Пауза за кафу

 Шеста сесија – Посебни аспекти ромске проблематике

Модератор: Доц. др Бранко Ракић

 16.30 – 17.30

 Проф. др Свенка Савић, Филозофски факултет у Новом Саду – Образовање ромских елита

 Проф. др Владимир Мацура, потпредседник Друштва за унапређивање ромских насеља – Урбанистички аспекти обнове ромских насеља

 17.30 – 18.00 Дискусија

 ЧЕТВРТИ ДАН – Четвртак, 24. септембар 2009.

 Седма сесијаДискриминација Рома у пракси – злоупотреба жена и деце

Модератор: Јелена Јокановић, ОЕБС

 10.00 – 11.00

 Др Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом – Ромкиње – прича вишеструке дискриминације

 Проф. др Милан Жарковић, Криминалистичко-полицијска академија – Sextrafficking, просјачање – Злоупотреба Рома

 11.00 – 11.30 Дискусија

 11.30 -12.00 Пауза за кафу

 Осма сесија – Дискриминација Рома у пракси – проблеми реадмисије и интерно расељених лица

модератор: Јелена Јокановић, ОЕБС

 12.00 – 13.00

 Бојан Анђелковић, помоћник министра за КиМ у Влади Републике Србије – Положај интерно расељених лица ромске националности са КиМ

 Зоран Симић, шеф службе за реадмисију, аеродром “Никола Тесла” – Уговори о реадмисији –  повратак Рома из земаља ЕУ и проблеми са којима се суочавају

 13.00 – 13.30 Дискусија

 13.30 – 14.30 Пауза за ручак

 Радионица: Студије случаја у Србији

Модератор: Асс. мр Маја Лукић

 14.30 – 15.30

      Давор Рако, службеник за националну правну заштиту (УНХЦР) у Београду – Роми и апатридија у Србији

 Инес Церовић, консултант у Министарству правде Републике Србије – Стратегије за  заштиту ромске деце и  проблеми (tbc)

 15.30 – 16.00 Дискусија

 16.00 -16.30 Пауза за кафу

 16.30 – 18.00 Филмска радионица – “Кенеди се враћа кући“, филм Желимира Жилника

 – приказивање и разговор о филму

 ПЕТИ ДАН – Петак, 25. септембар 2009.

Девета сесија – Примери из праксе домаћих и међународних тела

Модератор: Проф. др Драгица Вујадиновић

10.00 – 11.00

Доц. др Catherine Chassin, Правни факултет Универзитета из Каен-а (Caen) у Нормандији, Француска – Француско право и заштита Рома

Sebastien Botreau-Bonneterre, директор Међународног института за људска права и мир (2IDHP) из Каен-а (Caen) у Нормандији, Француска – Комитет за људска права УН и заштита Рома

11.00 – 11.30 Дискусија

11.30 -12.00   Пауза за кафу

Радионице: Радионица медијских порука:  Стереотипи и предрасуде – откривање дискриминације – анализа новинских чланака о Ромима

12.00 – 13.30

Др Зорица Мршевић, заменица Заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом

Проф. др Свенка Савић, Филозофски факултет у Новом Саду

13.30 – 14.30  Пауза за ручак

14.30 – 15.20 Тест

15.30 – 18.00 Одлазак у ромска насеља (Орловско насеље и др.)

Проф. др Владимир Мацура

Доц. др Бранко Ракић

ЕСТИ ДАН – Субота, 26. септембар 2009.

10.00 – 10.30  Разговор о утисцима из посете ромском насељу

Десета сесија: Пракса Европског суда за људска права

10.30 – 11.30 Проф. др Jean-Francois Akandji-Kombé, декан Правног факултета Универзитета из Каен-а (Caen) у Нормандији, Француска – Европска социјална повеља

11.30 – 12.00  Пауза за кафу

12.00 – 13.00 Подела хипотетичке ситуације и припрема за симулацију

13.00 – 14.00 Пауза (ручак)

14.00 – 15.30 Симулација случаја

15.30 – 16.00 Пауза за кафу

16.00 – 16.30 Успостављање правне клинике за правну заштиту Рома, која ће наставити да функционише по окончању Летње школе – Доц. др Бранко Ракић и доц. др вана Крстић

 16.30 – 17.00 Дискусија и свечано затварање летње школе

 21.00 – 23.30 Завршна вечера и дружење на сплаву “Блек Пантерс”

  ЕДМИ ДАН – Недеља, 27. септембар 2009.

 Програм поводом Дана Факултета

 Свечано уручење сертификата

 19.30 – 20.45 Народно прозориште у Београду, балет Ко то тамо пева?! (tbc)

 

 

Na Pravnom se dešava nešto vrlo zanimljivo. Letnja škola sa temom Romi-pravno politička dimenzija.Vrlo uvažene face će gostovati kao što se vidi…. A intresovanje nikad veće -kažu ljudi koji su organizovali. Ja sam bila presrećna kad sam videla da ova tema dobija nekakav značaj očigledno i da će neko da okupi ljude koji bi trebalo da su stručnjaci.kinje u ovoj oblasti da govore. Nisam se baš obradovala kad sam shvatila da će tu prisustvovati samo studenti.kinje sa Pravnog. Ali dobro…. Tražili su mi kontakte romskih studenata.kinja, smatrali su da je važno njih uključiti. Znam da nema na Pravnom nikog ko se prijavio ove godine za stipendiju, prošle samo 1 osoba i pri tom kontakt telefon ne radi….

 Onda su nabavili podatke studenata.kinja sa Pravnog koji su romske nacionalnosti….zvali me i kažu- Da vam pošaljemo spisak, a vi vidite da li su oni na nekom vašem spisku, pa da ih pozovem da dođu…ja pitam odakle im podaci…kaže dala im njihva služba…ja pitam da li su iz službe dobili dozvolu studenata.kinja da dele njihove podatke po fakultetu? Kaže žena -ali to je u okviru naše kuće…. Ja rekoh da meni to nije baš ok. i da me čudi da su dali podatke i to još na Pravnom….da , ona shvata da je to problem…možda ,ipak , da ne šalje meni spisak…pa sad- ako se neko javi , javi se….

Predlažem da se uključe romski studenti iz Niša i Novog Sada sa Pravnog čije podake imam i koje mogu da pozovem-kažu nemaju za putne troškove. Kasnije saznajem da plaćaju smeštaj i hranu za oko 10 ljudi iz Francuske, 10 ljudi iz regiona…da li su Romi.kinje..sumnjam…

 Meni su dopustili da učestvujem jer sam sama zahtevala i jer radim u fondaciji koja je deo instituta koji plaća ceo projekat pre svega, kao Romkinja i studentkinja i aktivistkinja, čini se da im nisam bila preterano zanimljiva…

 Prvi sastanak pre samog seminara vrlo intresantan. Traži se pomoć u zabavljanju stranih gostiju od učesnika.Student prodekan kaže kako eto dolaze Francuskinje i treba ih zabaviti, muškom delu će to biti eto zanimljivo ….svi se smeju, jedna devojka kaže uz smeh kako je to diskriminacija…svi se i dalje smeju…ja se javim i kažem kasnije da imam problem sa seksističkim šalama i da je dobro da ženska ljudska prava uzmemo za ozbiljno….kažu iz organizacije ma ne ne..to niko nije mislio tako…loše sam protumačila…a i treba imati smisao za humor dodaju neki učesnici…kažem treba imati smisao i za to da je humor često društveno prihvatljiv način da se podsmevamo društveno marginalizovanim grupama…napravih prilično antagonizma po običaju…šta ću , ne mogu si odupreti….već me svi gledaju kao čudakinju pomislim u glavi…ne isključuj sama sebi ,bre, kaži nešto drugačije malo….al to još moram da naučim….da političarim….

 Onda imaćemo i zabavni program i kulturni program. Ja pomislim fenomenalno. I vidim ima delova koji ce biti zanimljivi, slikarstvo, poezija, pozorište, film..ok….videćemo na koji način će ovo biti predstavljeno….onda naravno muzika….sa ovim već imam mali problem…večera i druženje na splavu Black Panters… tamo će da nam sviraju Black Panters…romski bend sa problematičnim imenom po meni…Black Panters su bili neka moćna sila u borbi za prava Afroamerikanaca.ki…ne znam kako i šta rade ovi naši panteri…videću i to čudo…a evo i nadjoh na netu…..sad se zaprepastih! Back jer su crni -ko svi Cigani…..Panthers jer skaču  na stolove….!!! http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2006/06/13/srpski/R06061201.shtml   dakle za očekivati sto posto atmosferu…. Evo banke Cigane moj ,sviraj mi ti…..i višestruko poražavajuće neprepoznavanje  stereotipa i diskriminacije i činove istih…..i naravno posle negiranje….odličan prikaz romske kulture…Edvard Said bi imao previše posla ja nemam energije sad da ulazim u ovo!

Onda jedan student predlaže da nam sviraju i njegovi drugari Romi svirači koji rade inače , sviraju u Skadarliji, a i da pri tom neće morati ni da im se plati….pošto su oni drugari….organizatori.ke kažu -to je odlična ideja pošto ionako nemaju više para….ja kažem da nisam sigurna da je to dobra ideja..da je pitanje u kakvoj su ti ljudi finansijskoj situaciji i da li je ok da im se ne plati…organizatorke reaguju ,kažu- ako se oni slažu- to je onda ok, a i da treba predstaviti romsku kulutru, neki studenti dodaju da to može i da im koristi kao reklama, da su dečko koji je to predložio i oni prijatelji i da on radi afirmaciju svojih prijatelja Roma….i da nema tu ništa loše , još pri tom ako nisu u finansijskim problemima, ako rade…super…

Onda je deo programa odlazak u Orlovsko naselje koje je sredjeno naselje. Ja pitam da li je to dogovoreno sa tim ljudima iz naselja i na koji način će oni učestvovati u celom dešavanju. Objašanjavaju mi da je to sa njima dogovoreno i da će sa nama razgovarati…jedna dečko dobacuje kako zapravo ONI i hoće da pričaju, oni jedva čekaju da ispričaju….ja kažem da ne možemo da pretpostavljamo…on kaže INFORMIŠITE se malo , oni jedva čekaju da ispričaju razne stvari….mislim da informišite me kako jedva čekamo mi  Romi.kinje da vam ispričamo samo kad vi poželite, vi samo cimnite mi ćemo uz violinu da vam pričamo tužne priče na uvce…onda ćemo jednu sevdalinku u pauzi kad kod vi to poželite….on/off…Cigane moj, sviraj mi ti…ali onda ućutim….kad ne umem da političarim, bolje da ćutim i slušam za sada barem….

Na sastanku ja i još jedna dečko smo romske nacionalnosti…on je 4 godina i izgleda razumno, samo prilično neasertivno, neizgrađeno…Tu je oko 40 učesnika.ca…

Osećam se prilično uznemireno. Zastrašuje me ovoliki broj ,čini se, nesenzbilisanih ljudi i atmosfera u kojoj se ne prepoznaju bazični steretipi prema Romima.kinjama, kao i nepostojanje svesti o potrebi prisustva romskih studenata.kinja pre svega…..ključnih faktora , resursa za učenje….misle da mogu da nauče o Romima kroz predavanja…svaka grupa je mala projekcija društva…opet ne razmišljaju o učenju o Romima.kinjama kroz život sa Romima.kinjama …ne to je mnogo zapetljano…bolje ovako posmatrački i kao doktori na obdukciji…..tužnjikavo…. Opet o Romima bez Roma…baviće se posle pravom u okviru Pravne klinike…radiće na problemima Roma…kažu imaće Žive klijente..tako nešto…valjda u suprotnsti sa radom sa stvarima…ali nekako neprijatno zvuči kad se tako kaže…..kao da će imati telo za obdukciju….tako deluje…..i dobiće diplome…da sad znaju nešto o Romima.kinjama i njihovim problemima…da operišu nad Romima…tužnjikavo….

To su valjda dobronamerni mladi ljudi, intresuje ih problem..mada su neki tu verovatno i zbog zvučnih imena i diplomica…a treba ih podržati da se bave problemom..nisam sigurna koliko su spremni da se bave problemom, to znači da bi bili spremni da prihvate da su odgovorni za nasilje,bazično da nisu savršeni,ispravni i pravedni, da njihovi preci nisu bili dobri, plemeniti, pravedni,…da se suče sa ogromnim nasleđem nepravdi belog čoveka….da se suoče da sami nisu u skladu za zakonom i pravdom…..a pravnici.ce su ….. i još ….da to nije dovoljno…da moraju da nauče da vide ljude, ne mrtva tela…..a treba ih podržati…..da se ne prepadnu od mrtvih tela koja ožive na stolu….