Jelena Savic

I am a fuckn artist!

pesničenje feeling… February 15, 2009

Poezija kao salata nikako glavno jelo

2 griza 2minuta

U pauzama

Kontkstualizacija je nejasna

Diskursi su nepromišljeni i ispod šatre

Projektnih aktivnosti takmičenja? pesničenja

Ulaženje u institucije zahteva

 objektifikujte i konstruišite mi pesmu u 2 minuta

Jel ovo dovoljno?

Izvinite šta ja da radim sa ovim hendoutom?

Da obrišeš dupe sa njim

:::::

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s