Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Cigani i psi-nemojte da se poslužite December 23, 2014

Nakon rasprave u SKC-u:

pod jedan shvatila sam u stvari da beli umetnici misle da je reč Cigan prazno mesto u Srbiji danas i da za njih postoji neutralna pozicija belog obrazovanog umetnika u rasističkom društvu

pod dva shvatila sam da beli umetnici mogu da misle da kritikuju najteže društvene probleme na vrlo udoban način

pod tri shvatila sam da za bele umetnike društvo u stvari znači njihova klasna i rasna grupa

pod četri da su svi koji su zabrinuti za Cigane i pse navučeni u diskusiju koja se u stvari ne vodi

pod pet da u radu Cigani i psi nema mesta ni za Cigane ni za pse

pod ostalo:

beli obrazovani gradjani misle da drugi beli obrazovani gradjani mogu da predstave svet i pogled Cigana i pasa neutralno

beli obrazovani gradjani misle da je dovoljno da je rad “skrenuo pažnju” na polozaj Cigana i pasa, pa je time dostigao disidentski status valjda

sve u svemu super da postoji rad Cigani i psi, bar je potvrdio ono što svi već znamo- da je rasizam opšteprisutan, al ovaj put ne na ulici, nego na akademiji i među belim umetnicima

zbog svega ovog gore navedenog

ovim putem obaveštavam javnost da će bilo kakva upotreba mojih tekstova, njihova distribucija i štampanje, bez moje autorizacije i saglasnosti, posebno u svrhe sticanja profita, ma kako minornog i ma kako intrpretiranog, posebno od strane belih akademski obrazovanih građana i građanki, biti smatrana krađom autorskih prava i rasizmom sa moje strane.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s