Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Opismeni Roma.kinju, završi fax i pali…. July 29, 2011

Pre par dana imali smo priliku da se informišemo da će Građanske inicijative (GI) u saradnji sa gradom organizovati opismenjavanje raseljenih romskih porodica sa Gazele ://www.gradjanske.org/page/youthProgram/sr/news.html?view=story&id=3727&sectionId=2 Postavljam i link sa rts-a mada su informaciju prenele razne novine   http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/927904/Opismenjavanje+Roma.html

 Ideja dolazi od omladinske inicjative GI kako nezvanično saznajem , a sa ciljem kako izjavljuje Dereta “da se zatvori  obrazovni krug” šta god to bilo. 10 omladinaca.ki koji nisu na budžetu ovim će se omogućiti da studiraju dok istovremeno obavljaju svoje građanske odgovornosti  pomažući 70 nepismenih raseljenih Roma.kinja da ostvare svoje pravo na elementarnu pismenost i nauče da čitaju i pišu i to će se sve dešavati u kontejnerskim naseljima u kojima su raseljeni.

Studentarija će proći obuku za ovo ovaj andragoški poduhvat  podučavanja nepismenih Roma.kinja.

 Istovremeno saznajemo od Krkobabića da je to nekakav početak, u ne zna se kom smislu ,  da je ovo ” prvi korak” da ovi ljudi mogu da pročitaju svoje ime i prezime, neke dokumente, čekove  i “ne daj bože” sudske pozive.

 Isto tako na snimku saznajemo da raseljeni Romi.kinje žele  da se opismene.

 Romi.kinje žele da se opismene, al nema sistemske podrške za to i nemaju para, osiromašena studentarija želi da studira i nema para za to pa će raditi šta treba samo da bi studirala, GI žele da «zatvaraju obrazovne krugove» i imaju pare, grad Beograd želi da raseljava sirotinju u kontejnere i da  je onda nauči da čita zahteve za iseljenjem i sudske naloge i ima pare za to…od Derete, Krkobabića i Djilasa verujem čekove dobijati neće, osim ako nisu za karte u jednom pravcu….

 PROSVETLJAVANJE

Pa evo zanimljivo je prvo kome je palo ovako nešto na pamet, ja ne znam da li je to palo na pamet nekom od omladinaca.ki GI, Dereti ili Krkobabiću, al svejedno liči na akcije “prosvetljavanja” koje je grad preduzimao i ranije prema romskoj populaciji. Akcija “prosvetljavanja” recimo bila je raseljavanje ispod Gazele. https://usernameka.wordpress.com/diskriminacija-roma-kinja-2/nenormalni-i-nemoralni/

Sve u ime poboljšanja položaja neotesanih “divljaka” koji prave naselja koja ruže grad i šalju ružnu sliku o Beogradu u svet i neće kao “sav noramalan svet” da uplaćuju, ne zna se od čega doduše, poreze i doprinose i da godinama, doduše ne zna se gde, strpljivo čekaju  van vidokurga pristojnih Beogradjana/ki osteljivih na ružne slike sa prozora svojih ili iznajmljenih stanova u kućama od cigli, da im se dodeli kakav stan, “divljaka” koji neće da  održavaju higijenu pa prave “nehigijenska” i “ružna” naselja koja su izvor rugla i zaraze , “divljaka” koji neće kao “sav normalan svet” da šalju decu u škole, doduše  iz kojih ispadaju jer škole ne umeju da se nose sa potrebama sirotinje i u kojima ih diskriminišu, “divljaka” koji neće da rade “pristojne” poslove na kojima ih doduše “pristojno” gradjanstvo osetljivo na ružnoću i nehigijenu nikad ne zapošljava, nego im je” lakše” da idu i kopaju po kantama i prose.

 Prosvetljenje i stalno prosvetljavanje je Romima.kinjama izgleda neophodno, a tu su i potrebe “pristojnih” građana.ki za lepom slikom i skupim lokacijama, a eventualno i za projektima…ako mi uopšte može biti dopušteno da pomislim ovako nešto blasfemično…

 Ova blic krig akcija prosvetljavanja unela je svetlo u kartonske domove na Gazeli, tako što ih je srušila. Romi su prosvetljeni smeštanjem u kontejnere.http://vimeo.com/23270398

A pošto ionako rade po kontejnerima, nije problem ni da petočlane porodice žive u nečemu što je metalna kutija veličine recimo 6 x 3 metara.Ipak je to bolje od kućica od blata kako saznajemo od vlasti.

Sad imaju vodu i struju,to plaćaju “pristojni” građani.ke,  to je njihova  žrtva,  mada, doduše, nisu bili voljni da im se ovi “divljaci” dosele pored njihovih  lepih kuća od cigli , pa je pravednom odlukom velikog tate svaki kraj ipak pravedno dobio po malo od “divljaka”.

 I to im je rešenje na može biti 5 godina, može biti na  neodređeno, može biti i za ceo život.

I valjda konačno je rešeno pitanje Roma.kinja.

KONAČNA PRISTOJNA REŠENJA

Za konačna rešenja grad je postao vrlo stručan  i za slanje slike u svet posle akcija i kampanja ” čišćenja” u slučaju Gazele i ograđivanja romskog naselja u blou 67 tokom Univerzijade, http://www.youtube.com/watch?v=jGiN-B9IQeE nesrećno i nepromišljeno li izabrane reči u Srbiji posle 90tih. Čiste se i sve ostale “nehigijenske” i “nelegalne” nastanbe, ali pre svega one koje su na skupim lokacijama koje trebaju nekom finansijeru i u kojima žive one koji su bespomoćna sirotinja.

Imamo i slučaj Vojvodjanske ulice http://www.smedia.rs/vesti/vest/46239/Romi-iz-vojvodjanske-Dragan-Djilas-Djilas-Romi-iz-Vojvodjanske-su-raseljeni-po-propisima.html
 sad Skadarske… http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/268320/Spreceno-prinudno-iseljenje-romskih-porodica-iz-Skadarske-ulice

Postoje neki standardi pri ovakvim procedurama raseljavanja http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/001/2011/sr/4b697e43-a8aa-4d06-81b8-fb5e6f1e8648/eur700012011sr.pdf ali s obzirom na to da i u svetu retko ko i  poštuje te standarde, molim lepo, nema potrebe ni grad Beograd da se pravi mnogo tolerantnijim i manje rasističkim i da troši na zaštitu  prava nekih “divljaka”, da odvaja od usta “pristojnim” radnim Beogradjanima.kama  koji plaćaju poreze, godinama “pristojno” i strpljivo čekaju na stan, koji rade “pristojne” poslove, salju “pristojno” vaspitanu decu u škole i sve u svemu smatraju sebe” pristojnim” gradjanstvom….mada doduše hoće donatori i razne banke da daju u cilju rešavanja problema, ali šta ima da se troše pare na rešavanje pitanja stanovanja   pa da im “pristojno” gradjanstvo zavidi, kad je ionako dovoljno divljacima i kontejnere dati…

Sasvim “pristojna”, džentlemenska ponuda, dakle, ili  će se divljaci prosvetliti kako ih samo grad Beograd prosvetleti može ili drugo “pristojno” rešenje, u kamione i autobuse i u jednom pravcu.

I kad se ovako lepo “prosvetle” u oblasti stanovanja, evo prilike da se radi i na “prosvetljavanju” u oblasti obarazovanju odraslih Roma.kinja.
Ko će u tome pomoći gradu? Pa niko drugi do GI.
ZATVARA se nekakav krug kaže Dereta. O kakvom krugu je ovde reč ? Večinska populacija ima svoju studentsku  sirotinju, pa će ovoj sirotinji da se omogući da studira dok ona pomaže drugoj sirotinji da se opismeni u najužem smislu reči – lepo vama, lepo nama?

Dakle, postoji i  krug siromaštva , sasvim drugačiji pojam kojim se objašnjava da siromašni Romi.kinje ne mogu da se obrazuju zato što su siromašni,a onda zato što su neobrazovani ne mogu da se zaposle i ostaju siromašni, imaju decu pa i ta deca ne mogu da se obrazuju jer su im roditelji siromašni i sve u krug.

Dakle, treba RAZBITI taj krug, smatra se najbolje je Romima.kinjama da se obrazuju. Ne treba zatvarati ovaj krug. Očigledno , zaključujem, Dereta nije mislio na razbijanje ovog kruga siromaštva .

Pretpostavka je valjda da se pomaže studentariji, a studentarija pomaže  romskoj populaciji.

PITANJA
Nekoliko pitanja se postavlja…
pitanje politike prema romskoj populaciji u Srbiji, posebno politike u oblasti stanovanja i prinudnog raseljavanja Roma.kinja i politike obrazovanja,pitanje omladinske i studentske politike kako prema većinskoj tako i prema romskoj populaciji.

POLITIKA PREMA ROMSKOJ POPULACIJI

RASELJAVANJE i STANOVANJE: Da li su GI svesne ko su ljudi koji će biti opismenjeni? Šta se desilo priliko raseljavanja sa Gazele? Kako ljudi u tim naseljima danas žive tamo?

Nemoguće je da GI nisu svesne ovoga.
Da li može da se razume iz ovoga da se svesno podržava “prosvetiteljska”misija grada? Da se ovom saradnjom na ovakvom projektu daje legitimitet načinu na koji su ti ljudi raseljeni i uslovima koji su im dodeljeni za život?

Da li to znači da GI nemaju problem sa politikom koja se sprovodi prema Romima.kinjama u oblasti stanovanja?
Da li se možda smatra da je to najbolje što je moglo da se omogući i da moramo biti “realni”?

Sad, možda se, recimo GI ne slažu sa ovom politikom stanovanja, ali možda smatraju da eto, treba raditi stvari paralelno, i stanovanje i obrazovanje. Pa da eto, oni, ako ništa, barem mogu u ovom domenu obrazovanja da doprinesu,ako već ne mogu u oblasti stanovnja, mada nismo sigurni zašto ne bi mogli…

Ali recimo da bi to mogao biti argument. Možda bi se i moglo prihvatiti ovakvo stanovište, da nema konteksta koji je postojao u ovom slučaju: Vrlo velike tenzije oko raseljavanja,protesti stanovnika.ca naselja, protesti većinskog naroda potiv doseljavanja, uključenost Svetske banke, mnogih lokalnih i medjunarodnih NVO, medijska pokrivenost….ovaj slučaj raseljavanja je SPORAN. Sporan je jer postoji niz aktera u ovom društvu koji smatraju da je procedura raseljavaja bila van mnogih standarda koji se smatraju prihvatljivim u jednom demokratskom društvu.Sporan je postupak grada kao demokratski.Sporna je sama uprava grada kao demokratska. Sad i u mnogim drugim slučajevima sličnim ovome, da se ne osvrćem na druge situacije van ovog pitanja.

Da li to znači da ne treba saradjivati sa gradom?
Ne, ne mora da znači. Ovde je problematičan povod i sadržaj projekta, ne toliko činjenica da se saradjuje sa gradom.

Na kraju krajeva ako ne želite da rizikujete nedoumice nećete ulaziti u ovakav poduhvat, ali očigledno GI su imale motiv da preuzmu ovaj rizik i da udju u ovakav projekat. Zašto je to tako?

Potreba Roma.kinja iz naselja je pre svega važna pa eto, možda se mislilo da je vrlo važno pomoći ljudima da se obrazuju, da je taj poduhvat vredan ovog rizika da će ljudi eventualno pomisliti  da GI podržavaju spornu politiku stanovanja prema ljudima iz naslja ispod Gazele.

Ako se radi zbog goruće potrebe da li se moralo tako pompezno medijski prići ovom projektu? Setimo se da su tog dana objave vesti još bile  o hapšenju Hadžića te o problemima na granici sa Kosovom, pa ipak, vest o ovom projektu sa svega 80 korisnika.ca. je našla mesto u skoro svim novinama i vestima svih tv stanica. Na koji način je ova medijska pažnja usmerena zadovoljanju goruće potrebe tih ljudi?Na koji način to njima pomaže?Zašto je to potrebno i kome?

Lepo je kad radite projekat pa ste vidljivi u javnosti, posebno kad su rezultati vašeg rada vidljivi. A pre nego što je lepo, važno je da informišete ljude o svojim aktivnostima jer upućujete političku poruku o vrednostima koje stoje iza vašeg projekta. VI dajete reference ljudima koji vas gledaju, usmeravate ih, kažete im šta je važno i šta je vrednost u društvu, za šta se treba zalagati i kako postupati. Vaša je poruka snažnija što imate priznatiju ulogu u društvu. A ako ste u upravi grada onda to može da se protumači i na opštijem nivou kao poruka koju vam šalje država, a ako je to jedna od poznatijih, respektabinijih NVO onda je to poruka koju biste sasvim opravdano, čini se, mogli da protumačite kao poruku koju vam šalje nevladin sektor koji se bavi ovim pitanjima.

Iako naravno nikada ne možete svesti državu na jednu osobu ili upravu, niti čitav nevladin sektor na jednu NVO,čini mi se da se ovakvo tumačenje ne može tako lako odbaciti.Imate neki vid odgovornosti pred društvom.

Pa sad i same GI su se bavile nekakvom odgovornošću, moralnim kodeksom http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=3633&sectionId=1 pa ću uzeti da su GI svesne i da prihvataju odgovornost za svoj rad kao deo nekakve NVO scene koja se bavi ljudskim pravima.

Dakle, šalje se poruka. Koja je to poruka?Koje su to vrednosti?

Poruka da grad u stilu “prosvećenja” brine o pravu na obrazovanje odraslih Roma.kinja kojima je prethodno kršila i još uvek krši razna druga prava, što naravno nikada nije priznato kao kršenje prava, nego je vidjeno kao “prosvetljavanje”i .

 Da GI “veruju u” prosvetiteljsku brigu grada  o pravu na obrazovanje  ovih Roma.kinja kojima je grad kršio razna prava i još uvek ih krši.

Da se pitanje studiranja i školarina,opismenjavanja i obrazovanja odraslih može rešavati projekatski, kad se kome u vlasti učini da se time može steći kakav poen, da u legitimisanju ovakvih postupaka uvek mogu da pomognu NVO.

Dakle,ovde bi mogle da se razumeju ovako te poruke, i da se smatra da ima puno spornih momenata.

Politika prisilnog raseljavanja uz kršenje međunarodnih standarada se ovim projektom na izvestan način pokušava maskirati brigom o pravu na obrazovanje prisilno raseljenih lica.Ukoliko to nije realna briga za poštovanje prava  koja bi dovela do bitnijih promena , a videlo se da se za prava i realni boljitak ne mari, o čemu se ovde radi?

OBRAZOVANJE ROMA.KINJA: Pitanje stanovanja mnogo je teže rešiti od pitanja obrazovanja, čini se. Nema većinske populacije koja će sad da se okupi i da protestvuje što će neki Romi.kinje da se obrazuju.Nesumljivo da će neki “pristojni” gradjani.ke da komentarišu negativno, no tu je sigurno manje para koje će biti uložene u odnosu na ono što bi bilo potrebno za rešavanje pitanja stanovanja i nema protesta.

Da li se ovim stvarno rešava neko pitanje obrazovanja?Moglo bi se reći i da nikog nije relano briga za obrazovanje.A baš ako se hoće raditi na polju obrazovanja Roma.kinja možda ne bi bilo loše upitati šta je urađeno za studente.kinje romske nacionalnosti?
Šta se to desilo sa afirmativnim merama upisa prošle godine? Da li će se te mere primeniti ove godine? I uopšte šta znače te mere? I gde su kriterijumi po kojima se sprovode mere? I ukoliko ima svega 0,…% studentske romske populacije od nekih 1o0.000 zvanično čemu pravilo o kojem sam nezvanično saznala, pošto na sajtu Ministarstva ne možete naći ovakve informacije,  da samo 1 student.kinja može da bude upisan na 1 fakultet , kao da ih ima ne znam koliko i da će nagrnuti kao najazda skakavaca, I kolikoje  fakulteta sa “pristojnim” akademskim gradjanim.kama  u upravama iskoristilo svoje pravo autonomije da odbaci mere afirmativnog upisa?

Isto tako ako se već u okviru ovog projekta neko hteo baviti pitanjem obrazovanja romske populacije kako je moguće da nikom nije palo na pamet  recimo da konsultuju neke romske organizacije koje već dugo rade sa tim ljudima , ili one koje se bave obrazovanjem Roma.kinja, ili  recimo da oni  koji bi mogli da rade na ovom projektu mogu da budu upravo studenti.kinje romske nacionalnosti? Ovde se pojavljuje nesrećnih 10 “studenata koji nisu na budžetu”. Ne imenuju se romski studenti.kinje pa ću pretpostaviti da se ne misli na njih jer verujem da bi se ovakva informacija već našla u vestima.

Njima se dakle, nudi prilika da učestvuju u ovom projetku i da im školovanje bude plaćeno. Ne zna se koliko i da li se to odnosi na jednu godinu ili na neko drugo vreme.

OMLADINSKA I STUDENTSKA POLITIKA:Da li je ovaj projekat od ikakvog značaja u domenu omladinske i studentske politike?

Danas morate debelo da platite ako hoćete da studirate. Čini se da fakulteti sa uvodjenjem bolonjskog sistema rade na smanjivanju broja onih studenata na budžetu i povećanju školarina za one van budžeta, pri tom skandalozne školarine ne garantuju vam neki poseban kvalitet drugačiji od onog koji je postojao i kada ste mogli da studirate za Dž. ili za vrlo male pare. Praktično, školarine bi se mogle porediti sa onim na fakultetima u Italiji ili drugim zemljama Evrope koje imaju mnogo veći standard.

Fakulteti se tržišno orjentišu, pa sad ko ima para neka se obrazuje.Izdvajanja iz budžeta su minorna i sve to ide na plate profesora, nema mnogo prostora za inovacije sem za bolonjsku kozmetiku, a samim prof. je u intresu da se školarine povećavaju jer im se iz školarina dodaje odredjena suma na plate koliko sam shvatila.Program je praktično isti, samo je predmet podeljen u dva semstra. Literatura je skoro pa ista, predaju vam isti ljudi kao i pre bolonje, istim načinom predavanja. Samo je sad drugačije jer nema mnogo prostora da se misli o alternativama. Morate skupljati bodove ili se naći van budžeta u kratkom roku.

Studentsko organizovanje povodom ovih uslova studiranja prilično je osujećeno ovom -uzmi ili ostavi- pozicijom. Teško ćete biti motivisani da se borite za bilo šta ako znate da zapravo nigde ne učestvujete u donošenju odluka, da su pravila takva da vam je mogućnost da ostanete van fakulteta uvek iznad glave. Osujećeno  ideologijom koju studenti.kinje uče-  da je znanje roba i stvar ličnog komoditeta, te da je važno samo da imate diplomu koju možete da prodate na tržištu, da nije važna politika obrazovanja, da na kraju ne moraju da se dižu protesti oko “nerazumnih” zahteva, da ne moraju baš svi da se obrazuju, otežano je i partokratijom, od strane omladinaca.ki političkih stranaka koji se infiltriraju u studentske parlamente i opstruiraju političku borbu, te od raznih politizovanih upravljačkih struktura kojima nikako nije u intresu da se diže prevelika buka sa “njihovih” fakulteta usmerena prema Ministarstvu i koje donose praktično sve odluke, a imaju arsenal kojim uvek mogu da ostave studente.kinje van fakulteta. http://www.youtube.com/watch?v=X7jNtr9oPBk ili opet strukturama u Ministarstvima koje mogu raditi u intresu raznih lobista….
http://www.slobodnifilozofski.com/search/label/obrazovanje?max-results=20

U ovakvim uslovima brinu se grad i GI da omoguće sirotim studentima.kinjama da se obrazuju.Opismeni Roma.kinju, završi fakultet i pali.
Dakle, ukoliko vam je frka sa parama, eto zgodne prilike-kao da ste dobili green card na lotou. Kao što postoji jedna žestoka politika da vam se onemogući da  udjete na fakultet ako nemate para,da dobijete adekvatno obrazovanje i da učestvujete u obrazovnoj politici koja vas se neposredno tiče, isto tako se pojavljuje magična, svemoćna ruka Krkobabića i Derete da vas blagosilja.

Kako izgleda, krug oko siromašnih stalno se sužava. Ukoliko ste siromašni, vala nećete se obrazovati, za to će se već država postarati, a ako niste obrazovani, ostaćete sirmašni.

Velika je pomoć i dobročinstvo Krkobabića i Derete ovde u pitanju pa to treba objaviti na svim medijima. Počasnih 10 miropomazano.Grad i GI brinu o Romima.kinjama, omladincima.kinjama, studentima.kinjama.

Ne znam da li su omladinci.ke GI mogli zamisliti nešto što ima veze sa sistemskim rešavanjem romskih i studentskih pitanja. Možda i nisu mogli.Možda su u ovom društvu tako formatirani da ne mogu. Možda i da su mogli nisu hteli jer bi to bili “nerazumni zahtevi”, jer stvarna demokratizacija u ovom slučaju, ona koja bi realno značajno uticala na živote ljudi, prosto košta…finansijski i politički….

Ne kažem da je opismenjavanje 70 upravo izmaltertiranih i diskriminisanih Roma.kinja od strane vlasti i većinske populacije,  u okviru projekta te iste vlasti u saradnji sa  nvo koja bi trebalo da se bori protiv takvog kršenja prava i pripadnika većinske populacije iz redova studenata,(sasvim moguće krajnje nesvesnih položaja u kom se nalaze ti Romi.kinje i sasvim moguće orjentisanih pre svega na obezbedjivanje školarine i  sticanje diplome i koji mogu jedino instrumentalno da shvate svoje učešće u ovom “aktivizmu”),  neće uticati na živote tih ljudi iz naselja.

Malo je to, najblaže rečeno, šizofreno. Kao krug nasilja: prvo vas prebije i smesti u bolnicu, posle vam donosi cveće, da bi vam kad se vratite kući opet razbio vilicu i polomio kosti, a vi ako nemate posao, nemate svoj stan,nemate roditelje koji mogu da vam pomognu, ako znate da država neće i ne može da vam pomogne, da bi vas okolina optuživala za loš brak i vezu, ako biste nosili stigmu žrtve nasilja, ako ste već zbog silnog ponižavanja izgubili svaki osećaj samopoštovanja…jedino što vam preostaje jeste valjda da prihvatite te činove milosti i da najiskrenije verujete da će nešto da se promeni.

On u svakom slučaju može da ide po komšiliku da se hvali kako vam je kupio cveće.

Gde su GI u ovome i dalje mi nije jasno.Ili mi je teško da priznam da je jasno.
Nemoguće da GI misle da je ovo projekat koji suštinski odgovara na potrebe i čudno bi bilo da GI ne razumeju kontekst u kom se dela, jer zbog problematičnog konteksta samo ako se veruje da je projekat od suštinske važnosti možda bi bilo opravdano učestvovati na neki način.

Da se izrazim uz pomoć primera o nasilju nad ženama -obično postoje neki pojedinci, grupe ili organizacije koja mogu da vam pomognu, no čini se da ovde nema ni pojedinaca, ni grupa ,  dok se jedna od značajnijh organizacija koja bi trebalo da vam pomogne po svemu sudeći, preorjentisala na osmišljavanje toga kako da on ulepša svoje činove milosti i kako da o njima lepše govori komšiluku….. dok sasvim moguće veruje da time valjda sebi pravi dobru reklamu organizacije koja se bori protiv nasilja …šta li…

AT THE END

 možda ovde treba dodati jednu konstataciju o diverzifikaciji aktivističke scene u Srbij i potrebi za razumevanjem pozicije  svakog aktera na toj sceni . Prosto ne  može se više na isti način reagovati sada kao što se to činilo devedesetih u odnosu na druge aktere . Zanimljivo je da se konačno i izvesne nesuglasice i neslaganja iznose u javnosti. Imali smo situaciju u Utisku nedelje  http://www.b92.net/video/video.php?nav_category=907&nav_id=526126 krajnje ponižavajuću, začudjujuće neargumentovanu i banalnu raspravu između prdstavnika NVO.  Pretpostavljam da se konačno pozicije moraju raščistiti, samo je začudjujuće da se to radi na nivou politikanstva na koji se i oni bahati političari za koje se smatralo da su najmanje politički obrazovani vrlo retko i sa više opreza spuštaju. I opet ne znam kome je to u intresu i kakavo je to shvatanje  odgovornosti ovih organizacija …..

Nema više para?  Sve je manje donatora, sve se češće pominju IPA fondovi. Kome idu pare sa linije 481. Rasprave oko para često nekako postanu  banalne. Shvatam da je to pitanje opstanka. Što je više ugrožen taj opstanak valjda su rasprave besmislenije , krvavije i mučnije. Ne znam baš da li GI ili Fondu za humanitarno pravo tako žestoko ugrožena egzistencija, toliko da neki beslovesni lik poput Dragana Popovića može tako lako da unosi jedan krajnje banalan nivo arguemtnacije a da se na to pristaje, čak naisti način učestvuje , da se time dovede u pitanje legitimitet dve ovakve organizacije.

Kako su slabašne NVO, kako su samo slabašne i zavisne . Možda u  ovom kontekstu potez GI mogu da protumačim sa manje čudjenja. Ne znam. Ako je baš toliki problem da se dođe do novca pretpostavljam da je saradnja sa državom , makar i na nekim minijaturnim projektima, a sa dobrom medijskom pokrivenošću uvek dobar potez, ako ništa za pozicioniranje. Da ne pričam kako je grad uvek spreman da prihvati ovakvu saradnju da se još jednom predstavi u prosvetiteljskoj ulozi, a i u još jednoj, možda značajnijoj ulozi legitimnog partnera značajnih NVO koje se bave ljudskim ili studentskim pravima.

Prilično razočaravajuće za mnoge predstavnike.ce NVO , prilično uvredljivo i ponižavajuće za mnoge studente.kinje i Rome.kinje u ovom društvu, no kao da je i konačna potvrda tendencije koja se naslućuje.

Nekako sada je vrlo je teško imati ideju da bilo koja NVO nakon ove demonstracije… ne znam kako da nazovem to …gluposti…moći…nadobudnosti…. može da zastupa intrese nekih Roma.kinja ili studenata.kinja ili bilo koje druge grupe bez neke sumnje u motivaciju te NVO…

Jedino što mogu da vidim jeste da se situacija možda ovim čini malo jasnijom. Pa sad svako nek zauzme poziciju. U ovoj situaciji bilo bi zanimljivo da se dobije reakcija i romskih i studentskih grupa na ovakav potez i vlasti i predstavnika NVO. 

Molim vlast i predstavnike NVO, kao Romkinja i studentkinja, da ne prave ovakve projekte.

Molim da ako imate ideju da radite na pravima Roma.kinja raseljenih sa Gazele omogućite participaciju u odlučivanju ovim ljudima, bolje uslove stanovanja njima i svim drugim Romima.kinjam koji su u sličnoj poziciji, rešite sistemski pitanje obrazovanja mladih i odraslih Roma.kinja ,rešite sistemski pitanje studentske paraticipacije u obrazovnoj politici,  pitanje previsokih školarina i očajnih uslova studiranja….

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s