Jelena Savic

I am a fuckn artist!

ugovor:odsustvo prisustva, prisustvo odsustva March 17, 2009

odsutvo prisustva

odsutvo prisustva

Ljubavnice. Kako se žene nose sa tim identitetom? Ko su te žene?

 

Šta znači biti ljubavnica. On je u obavezi prema drugoj ženi, on ima ugovor sa drugom ženom, i krši taj ugovor sa ljubavnicom. Ljubavnica ima isto tako neki ugovor sa muškarcem, a to je ugovor da ona neće tražiti prava koja ima prva žena…pitanje šta joj onda preostane od prava….i da će ugovor koji ima sa muškarcem držati u tajnosti kako se prvi ugovor muškarca i prve žene ne bi raskinuo.

Ona je druga žena, tajna žena.. u obavezi.

 

Prednosti i nedostaci.

Muškarac ima prednosti u kojima uživa sa prvom ženom i jednu manje obavezu koju ispunjava-tj. jedan od uslova sklapanja ugovora-nije monogaman.

 

Ljubavnica ima koristi….ima doživljaj kakvog takvog prihvatanja i sigurnosti ili materijalnog ili pak seksualnog zadovoljstva ili sve zajedno ili nešto od toga….

 

Nedostaci su ovog ugovora su što prva žena ima sva ona prava koja ona, druga nema, na to se obavezala da ih ne traži za sebe, a isto tako može imati doživljaj neprihvatanja i nesigurnosti na koje se obavezala kao prihvatljive , seksualno zadovoljstvo može ostati, no eventualni učinci su nelegitimni, materijalno može sebe obezbediti,  no da li bi se ona mogla izjednačiti onda sa  ženom lutkom?

…uopšte njena subjekatska pozicija može postojati u ograničenom broju konteksta i odnosa.Ona postoji kao subjekat u javnoj sferi samo ako na momenat uz masku preuzme neku poziciju prve žene. U javnoj sferi ona dobija feadback neprihvatanja njene pozicije.

Zašto žene pristaju da budu nevidljive?

Da budu negirane kao subjekti?da sebe ulažu u pozicije koje su neprihvaćene i nelegitimne i nesigurne, sramne?

 

Zašto druge žene dozvoljavaju da muškarci krše ugovore sa prvim ženama a pri tom one vrlo malo dobijaju u društvenim okvirima? Da li je i to malo bolje nego ništa. Da li ima toliko žena koje ne dobijaju od ovog društva ništa da se odlučuju da budu i druge samo da budu nečije žene? Da li je taj odnos nečije možda bitan? Taj odnos prihvatanja i pripadanja. Osećanje sigurnsoti i samopoštovanja. Ja sama sebi mogu da dam ,mogu da dobijem od same sebe, da sama sebi obezbedim šta mi treba…moja ne nečija. Moja pozicija je u odnosu posedovanja sa  pozicijom drugog. Da li to onda jedina pozcija koju mogu da izaberem. Nema drugih pozicija i mogu biti potpuno poništena, bez pozicije, što znači ne postojim, ili mogu biti u odnosu sa nekim, pa makar i odnosu posedovanja, dakle, da bi bila u odnosu koji će me definisati kao postojeću, da bih postojala ja moram da budem u odnosu posedovanja. Mene moraju da poseduju.

 

Da li je ropstvo ikada ukinuto za žene. Ako živimo u posedničkom društvu…koliko žene sebe poseduju?koliko pozicija mogu da izaberu? Koliko pozicija vide?koliko pozicija im se nudi da bi bile potvrđene kao ljudska bića, da bi bile potvrđene kao vredne, kao željene, kao poštovane….da li moraju da budu ljubavnice da bi bile vrednovane , željene, poštovane? Kakve vrste odnosa joj se nude  da bi bili u odnosu sa njom.

 

2 Responses to “ugovor:odsustvo prisustva, prisustvo odsustva”

  1. lesbianonxanax Says:

    dobra tema za promišljanje…
    sviđa mi se post :)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s