Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Hipokratovi patrijarhalni Nazguli August 10, 2009

HIPOKRATOVA ZAKLETVAU času kada stupam među članove lekarske profesije svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti.
Prema svojim učiteljima sačuvaću dužnu zahvalnost i poštovanje.
Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno.
Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika.
Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri.
Održavaću svim svojim silama čast i plemenite tradicije lekarskog zvanja.
Moje kolege će biti braća.
U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost.
Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka.
I pod pretnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja, suprotna zakonima humanosti.
Ovo obećavam svečano, slobodno pozivajući se na svoju čast.

What are they?

They were once men,humans, great kings babes of men humans. Then Sauron, Hipocrit and Patriarchal society, the Deceivers ,gave to them Nine Rings medical knowlege and man of Power.  Blinded by their greed they took them without question,sanse of responsability one by one falling to darkness  gender based violance. And now they are slaves to his patriarchal will.  They are the Nazgûl, Ring patriarchy wraiths, neither living, nor dead.  At all times they feel the presence of the Ring,patriarchy drawn to the power of the One…

 …….Žene se vrlo često stide svog tela. Vrlo često, žene od detinjstva nauče da ima delova njihovih tela koja su odvratna i koja su nepoželjna i gadna. To naravno nije slučajno. Istorijski kontekst je dubok i preširok. Svaka civilizacija ima svoje taboo-e, u velikoj meri oslonjene na genitalije i seksualnost. Žene sa atributima plodnosti su slavljene u nekom periodu sa druge strane njihova trudnoća uvek je izazivala nepoverenje i strah. U raznim plemenima žena je simbolički nečista za vreme menstruacije, ako ništa drugo. I dan danas žene ne mogu da stupe na razna”sveta” mesta, samo je r su žene i kao takve nečiste, njihovo samo postojanje je uvreda bogu…bogovima…

Sad naravno reč “pička” prilično je tabuizirana i kod nas. Kao i reč”kurac”. Pička međutim nosi veliki balast na leđima. Ona je mesto slično paklu. Mesto slično velikim pećinama iz kojih vreba ko zna koja mitološka figura, božanstvo podzemlja, sa svim odlikama primitivnog, primordijlanog, iskosnskog straha, odvratnosti, gađenja, što često nosi sa sobom jedan poriv uništenja radi spasenja vlastite ugrožene egzistencije. Jedan poriv da se razotkrije, savlada i razvratno ubije mitološko mesto bestelesnosti i bespomoćnosti, beskrajne ukočenosti u osećanju panike. “Kurac” je sa druge strane, simpatični visuljak zbog koga se familije beskrajno vesele, to je mesto uspeha, to znači da ste se potvrdili kao roditelji , posebno kao otac. Ta se stvar neguje, a pročitah i da se muške bebe hrane duže i češće. Čim nastane kurac ima svoj put koji sledi, svoju jednu i jedinu misiju da da čovečanstvu mir i spokoj posle duge borbe sa divljim snagama mraka i zla, kako oni vide,  prezentovanih u pički…u potrazi za prstenom muškosti….

Taj divlji demon, pička,  pruža otpor, ne da svoj prsten,  a u toj borbi kurac, taj jahač,ili umire, u pohodu strada, pošto mi je jedini smisao osvajanje, razvaljivanje uništenje pičke, tj. prstena ili dostiže maksimalno zadovoljenje u penetrativnom osvajačkom pohodu, postaje muškarčina, osvedočeni heroj, junak.

 E sad, ukoliko nemate socijalnih veština da se najebete jebenih pički, onda možda nađete neki drugi način da ostvarite svoj pohod na sile zla koje vas plaše ispod vašeg kreveta. Onda odlučite da postanete veliki ratnik ginekolog recimo. Socijalno je prihvatljivo, čak vrlo humano. Svečano obećate da ćete u ime spasenja muškosti razjebati, osakatiti , uništiti sve pičke koje vam dođu pod ruku. Vaša strategija savladavanja ovih gadnih, gadnih pički, pošasti je time potpuno nenadjebiva. One vam dolaze same i ne pružaju nikakav otpor!

 Nije ni čudo što žene retko idu kog ginekologa i što uvek traže sestre po pički da ih pregledaju.

 Pičke su zapravo vrlo fragilne organske strukture i vode ka unutrašnjosti tela. One donose zadovoljstva ženama ukoliko uspeju da prestanu da se udaraju po pički kako su ih naučile njihove majke u detinjstvu kad god bi mokrile u pelene, ako uspeju da zaobiđu autoritet koji im je od detinjstva govorio daje to kaka i da je to nono i dane treba dirati taj deo, daje to prljavo, ako uspeju da dovedu u pitanje upotrebu reči njiihovod dela tela kao negativne karakterne osobine koja označava slabe, patetične poluljude, više slične psima.

 Neke zapravo nikad ne uspeju u ovome. Neke nikada ne dodiruju svoje pičke, ne vole da ih drugi diraju, osim da vrše penetrativne osvajačke pohode.

 Bivajući tako fragilne i ponižene žene  vrlo sramežljivo odlaze kod ginekologa.

 Pošto im nije dozvoljeno da na licu mesta izvedu poslednji čin osobađanja sveta od zla kurcem, onda ginekolozi ogrnu svoje bele mantile, pogledaju noge žene koja je došla kod doktorke i kažu da će oni obaviti pregled….doktorke na to pristaju pošto su i one pičke kojima je zabranjeno da kažu ne. i onda ginekolozi to  vole  da rade metalnim instrumentima dok zamišljaju velike pičke razapete u tmanicama, okovane hiruškim čelikom, oni penetrativnom svom silinom ulaze i otvaraju te pičke, da im mamu im jebem, već jednom razbucaju tu njihovu divljačku moć, da krvnički razbiju te slojeve besnila koji šikljaju iza tih usmina, da razjebu tu silinu iz utrobe poganih žena, mamicu im jebem divljačku, da ih dovedu u red, da ih razjebu, da ih ubiju ..

 Onda kad završe, izvuku pobednički svoje hiruške mačeve dok pičke krvare, a žene leže nepomično.

 Pičke ko pičke najčešče misle da su zaslužile.Ružne reči o pički napunile su sobu ,praistorijski konteksti u kojima je žena kao pička bezvredna, prljava, nedostojna sede joj na telu. Ima sliku njenih roditelja , sa pomirljivim osmehom sede joj na licu, šta će, žensko, tako mora.

I onda ona misli pa mora biti da tako mora, taj doktor verovatno takoNaked-Vagina-Bike mora, a od bola ne može da se pomeri. Onda ustaje polako, jedva skupi snage da se nasmeje sestri.  

Ili ne pomisli da tako mora, pomisli da je doktor svinja ali nema snage da bilo šta kaže, još jednom u situaciji kad je njeno poverenje zloupotrebljeno od ljudi u belim mantilima, od muškaraca i sve zloupotrebe od muškaraca su napunile sobu i ispraznile joj mozak,samo bol i bespomoćni bes.

 Svaka osoba pa i žena ima pravo da izabere svog lekara.ku, i ne mora da pristane na predloženog lekara.ku. Ima pravo da ne pristane na prisustvo trećih lica u prostoriji, ima pravo na privatnost.  To je propisano zakonom. Svaka osoba , pa i žena ima pravo da sa pregleda izađe bez povreda, ima pravo da traži da se sa procedurom prestane ukoliko je bolna, da zahteva da proceduru obavi drugi leakar.ka.ima pravo na sve ono što podrazumeva lekarska etika, na poštovanje i savesno i dostojanstveno lečenje.

 Onda kada kažete NE svako mora da prestane da radi ono što radi, u  suprotnom ta osoba vrši nasilje. Pa makar nosila i beli mantil, makar bila žena koja nosi mantil.a nasilje se kažnjava zakonom.

JOŠ JEDNOM: ŽENE IMAJU PRAVO DA KAŽU NE!

KAŽI NE!!!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s