Jelena Savic

I am a fuckn artist!

izvješće:ko, kome, o čemu, na kom jeziku November 4, 2012

Postoji problem u komunikaciji i posebno u davanju i primanju povratne informacije zaključujem.

U sredini u kojoj se pretpostavlja feminizam…pa i feminizmi…jednakost, solidarnost, siguran prostor, sestrinstvo i ostale fantazmagorije ovo je možda najbanalniji podsetnik da takve stvari „kao takve“ ne postoje, da su politike mnogo kompleksnije, da se tu fula i da se o tome teško misli i teško govori.Potreban je možda nov jezik za to.

Pre izvesnog vremena čujem od nekih žena da su bile na kommoraciji i predstavljanju knjige “Žarana Papić: Tekstovi 1979-2002” u Beograd,  da je bilo puno žena, feministkinja, nekih koje su poznavale Žaranu, koje su radile sa njom, koje imaju dugovodišnje iskustvo rada na feminističkim poljima, da je sve trajalo kratko, da su pogledale film koji nisu najbolje razumele i da su izašle zbunjene i razočarane, da nije bilo snage ni prostora za povratnu informaciju.

Uglavnom, juče sam prvi put imala prilike da čujem nešto više knjizi posevećenoj Žaraninom radu, o njenim idejama i onome što je ostavila iza sebe u Novom Sadu na predstavljanju ove knjige na Filozofskom fakultetu. Nisam pročitala knjigu. Pretpostavljam da je važno da postoje zbirke poput ove. Podstiču na razmišljnje, doprinose istorijskom pamćenju feminističke misli, važne su.

Dodala bih da kad treba da ubedite auditorijum da je neka osoba, tj. njen rad važan, nema potrebe da kažete da je to zato što je neke druge , njima poznate ili nepoznate žene, citiraju. Citiraju je verovatno zbog nekih smislenih stvari koje je rekla ili uradila. Onda je dovoljno da kažete šta je to ona mislila ili uradila, ili da to te žene koje su je poznavale urade.

Kada želite da upoznate ljude koji ne znaju mnogo ili ne znaju ništa o radu osobe koji želite da promovišete dobro je da to uradite na način koji je, recimo,  razumljiv tim ljudima….

Osim ukoliko ne smatrate da rad te osobe i onako ne može biti razumljiv recimo nekoj prosečnoj osobi, pa ni visoko obrazovanoj, ako se ne bavi feminizmom i to filozofijom feminizma. Tada ste oslobođeni zahteva za transponovanjem, za približavanjem ovog sadržaja auditorijumu koji se ne bavi filozofijom, ne koristi visoko teorijski rečnik ,niti ima izvežban način takvog teorijskog, filozofskog mišljenja. Oslobođeni ste potrebe da pokažete da zapravo i razumete na šta se konkretno odnosio njen rad i zašto je i kako on  relevantan u svakodnevici žena danas.

No, Žarana se bavila filozofijom. Ok, ne može svako da se bavi filozofijom i da razume njen govor i misao tako lako pretpostavljam. Ne zato što su ljudi glupi, nego prosto nisu istrenirani. Ona je mislila kompleksno, njen kompleksan jezik jeste bio sredstvo kojim je to mogla da izrazi na jedan prefinjen i sofisticiran način. Kompleksan jezik ne mora da bude nerazumljiv. Koliko sam čula od nekih feministkinja iz publike koje su je poznavale Žarana  je bila žena koja je bila u stanju da svoje filozofske postavke objasni ženama koje se nisu bavile teorijom i filozofijom, koje nisu imale visoko obrazovanje, da je filozofija bila način da se misli svakodnevica, da je ulagala mnogo da svoju filozofiju objasni, da je učila od ovih žena i svoju filozofiju gradila sa njima.

Jezik prilagodite onima kojima se obraćate ako želite da komunicirate sa njima. Vrlo jednostavno u svakom udžbeniku iz komunikologije saznate da je neophodno da ukoliko želite da nešto saopštite morate da koristite adekvatan kod. U redu je to što se tiče govora, koristite neke reči, gluvonemi imaju jezik znakova, sve je to u redu. No, kad govorite ljudima inače,bilo da čuju ili ne, morate poruku da formatirate i sadržajno. Taj sadržaj mora da rezonira kod primaoca,  mora da se može dekodirati, primaoc mora da može da mu prida značenje koje je smisleno, u suprotnom nema komunikacije.

Dakle, možete koristiti jezik kakav želite, ali će vas razmeti samo oni koji taj jezik već poznaju.

Trebalo je da sentence iz njenog govora u videu koji je napravljen približe njen rad publici.http://rwfund.org/sites/default/files/zarana_web_1.pdf

Kojoj tačno, nisam sigurna. Nisam sigurna kome se nastoji približiti Žaranin rad, ako je to bio motiv. Neosporno je da rad ima eksperimentalan i umetnički potencijal. Meni je deluje kao umetnički rad, recimo, namenjen visokoobrazovanoj, artistički i feministički orjentisanoj publici, pretpostavimo već upoznatoj sa filozofijom feminizma, Žaraninim radom,sasvim prihvatljivo. Detalj sa gestovnim jezikom je dodatno zanimljiv.

Jedini problem je što sam poželela u jednom trenutku da bar znam taj jezik, misleći da bi to možda  pomoglo da lakše razumem, pošto sam ovim običnim jezikom imala problem sa razumevanjem, istovremeno misleći o paradoksu da se ovim jezikom sadržaj nekome ko ne čuje formalno pokušava približiti..

Ako imate na umu da ovo možda gleda neka osoba koja ne zna ništa o Žaraninom radu, neka osoba koja se ne bavi filozofijom, koja možda tek ulazi u feminističke teorije, neka osoba koja možda i nema izgrađen kategorijalni aparat i ili prosto osoba koja ne čita lako sitna slova ili ne čita toliko brzo ovaj video posle pet minuta postaje zahtevan za praćenje i osmišljavanje, konceptualizaciju, smeštanje u vaš svet, u registar važnih i nevažnih stvari i imate dovoljno vremena da se umorite pokušavajući da dešifrujete i osmislite nabacane segmente izvučene iz njenih radova, da posle nekog vremena nesnalaženja pomislite da mora biti da ako ne razumete i ne uspevate u tome, mora biti, da nešto nije u redu sa vama, da je to feminističko polje, posebno teorije u koje pokušavate da proniknete, u koje vas pozivaju da proniknete, zapravo suviše kompleksno i nedokučivo, da to može biti i nema veze sa vama i vašim životom i da vi i ne treba da budete tu i bavite se time.Prosto da komunikacija nije moguća.

Prvo čime treba da se bavite je  subjekat i subjekti i postmoderna, „dekonstrukcijom prosvetiteljskog, racionalističkog,univerzalnog subjekta, konstrukcijom višedimenzionalnog subjekta“, mnoštvom.Ne možete ovako da bacite ovo u 2 sekunde i da očekujete da će ljudima biti jasno o čemu se radi.  Ne da je ovo nerazumljivo, ali ne možete smisao ovoga preneti iznošenjem ovakve rečenice na par sekundi. Koja je poenta onda iznošenja ovako upakovanog sadržaja? Šta vi onda hoćete?Da li hoćete da ljudi, i koji ljudi, razumeju čime se ona bavila ili ne?Ili je to prosto “eksperimentalni”rad pa se smatra da ne mora da bude razumljiv svima i u svakom trenutku?Možda ja nisam to razumela dobro..

Slede sekvence dalje, početkom kojih ratova treba da se bavite- nemate pojma, ako ne znate već o Žaraninom radu od ranije, onda shvatite da se radi odjednom o Titovom vremenu, te da je Titov socijalizam nešto omekšao…i dalje ne kontate o čemu se govori, osim ako ne počnete ovo da gledate u kontekstu savremene umetnosti i olabavite svoje zahteve za razumevanjem, mada to nije predstavljeno kao umetnički rad sa ovim tipom logike.

Svejedno, u momentu se zapitate kako li to razumeju osobe koje ne čuju, možda je na jeziku znakova to prevedeno bolje i kako bi bilo dobro da znate barem taj jezik, onda se vraćamo opet na ratove u bivšoj SFRJ, ok, onda informacija da je Centar za ženske studije osnovan i „da su žene tamo želele da misle“, ok, važno je da postoji Centar i da se misli, u redu, ide dalje film , govor o narcizmu, ajde ok, onda se opet vraćamo na rat, „moć nad predstavljanjem društvene stvarnosti može biti posmatrana kao najjači diskurzivni instrument političkog poretka“, čitam, „legitmizacijska moć ovog dominantnog diskursa leži u konstrukciji kolektivnog koncenzusa kao kulturno-političkog jezičkog koda“, opet, ne da je ovo nerazumljivo, ali zaista da bi se razumelo o čemu se radi osećam da neko treba da stane i da objasni, ali idemo dalje, htela bih da vratim pasus još jednom da razumem kako je to nacionalizam iznad demokratije, o nelagodi slušate ,pa o bombardovanju,o fašizmu ni ne uspevam sve da pročitam,ovde mi je već dosta, opet na feminizam, onda čujem  Žaranu i možda nešto što je jedino razumljivo.

Dok stignete do sedmog minuta već u agoniji želite da sve prestane i da se pa objasni prva rečenica.

Shvatila sam zašto su neke učesnice na predstavljanju u Beogradu ostale neme i bez mogućnosti za davanje povratne informacije. Učesnice na ovom skupu u Novom Sadu imaju problem sa praćenjem rada isto tako. U razgovoru posle dešavanja ostaje utisak da je to neka nerazumljiva teorija, nešto što je teško povezati sa svakodnevicom….Pitamo se zašto mnoge žene ne prepoznaju feminizam kao nešto važno?

Možda nije nužno, ali bilo bi logično, gde su te žene koje se pominju, koje su mogle da govore o Žarani u tom videu, koje su mogle da govore o njenom radu, da ga približe i pojasne.

Jeste podsticajno, mene je podstaklo da istražim šta je to u stvari ta žena htela da kaže, zapravo…skoro pa da se izborim za pravo na to da razumem, jer već imam motivaciju da razumem.

Zašto bi se neka žena koja možda nije sigurna da li je to zanima i da li je to važno za nju borila da razume?

Nisam pročitala knjigu još, pitala sam se da li posle ovoga uopšte imam snage. Pitaju se neke žene zašto je njen rad morao da bude predstavljen na ovakav način. Ako se razume i hoće nekakvo pridavanje značaja tome što je ta žena htela da kaže, onda bi bilo moguće i dobro da se to pojasni i učini na neki način dostupnim i komunikativnim onima koji se pozivaju da razumeju i da u tu komunikaciju i udju…jer na kraju čemu filozofija i teorija i čemu taj poziv?

Da napomenem da ovde ne pretpostavljam dihtomije, nekakve nesamerljive suprotstavljenosti  između teorije i prakse, filozofije i aktivizma.

Takve dihotomije, moglo bi se reći, se grade ovakvim taktikama prekidanja i otežavanja komunikacije, pa moglo bi da se kaže na kraju i zastrašivanja.

Jer vrlo lako možete da zastrašite ljude, da ih distancirate i obeshrabrite  jezikom koji oni ne poznaju.

To čak ne mora da bude ni filozofija.

Posebno to možete ako imate moć da definišete pravila govora o nekoj temi.Onda vrlo često ljudi ostanu i bez snage da vam daju povratnu informaciju.Posebno i ako je baš i ne tražite, ili ne reagujete na nju.Onda ljudi ostanu bez motivacije da vam bilo šta kažu taj i svaki sledeći put.

Naravno, pitanje je zašto bi dođavola bilo ko ulazio u tu komunikaciju koja je ionako oneomogućena…

…Što može biti u neku ruku i ugodno valjda….

Meni nije bilo ugodno da mi, recimo da je samo moja interpretacija, eto, neko testira sposobnost razumevanja dok postavlja nemoguće uslove za razumevanje, pa i da mi poručuje da ne mogu da razumem,uz paradoskalno nuđenje materijala,  pa ne bih da dopustim potencijalnu ugodnost nedobijanja povratne informacije i prekid komunikacije, eto.

A  hajde da bude da je to samo moja interpretacija, a bilo bi lepo da razne žene imaju i motivaciju i prostor da iskažu istu. Na kraju, da postoji zajednica u kojoj može da se uči na ovaj način.

Dok se to ne desi, u svakom slučaju, odlično da se podsećamo kako kažu važnog rada jedne feministkinje, odlično što imamo zbirku tekstova, a  ko/ja hoće i da razume Žaranin rad i šta piše u tim tekstovima, zašto je taj rad važan u svakodnevnom životu, pored ovog čudnovatog video izveštaja, moraće,  treba i može da se snađe sam/a valjda.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s