Jelena Savic

I am a fuckn artist!

pionirke malene, mi smo vojska prava March 23, 2011

 

post nastavljam

https://usernameka.wordpress.com/2011/03/20/danas-kada-postajem-pionir-ka/

feminizam u Srbiji često  ne razumem. nekad mi deluje pomalo instinktivno. kao na autopilotu.

ako je žena ismevana jasno da je to nasilje.

ali da smo sve mi ta žena-to ne razumem.

da je njen nastup prosto šarmantan i da recimo ima veze isključivo sa tremom…i to mi je malo problematično

da  je razlog njenog pojavljivanja u medijima isti kao i druge devojke koja nije angažovna u političkoj, stranačkoj sferi, već je deo neke industrije zabave, koja je ismevana jer je snimljena kako stalno namešta sise dok radi kao promoterka i dok je imala sex na javnom mestu i to od strane nekih trećih lica, ne znajući- i to mi je problematično.

 

ali dovoljno je valjda da smo žene i  valjda da smo feministkinje.

solidarišemo se sa njom jer je žena.

vidimo jedino to što je žena.

 

sad pored prethodnog posta u kom sam pomenula pojam odgovornosti i kontekst u kom bi možda trebalo posmatrati taj pojam dodala bih i ovo.

 

svi smo mi Sladja…..?

dakle, ne znam da li sam ja ista kao ta žena.

šta ja znam o toj ženi osim da su je zlostavljali zato što je žena.

 da analiziram i to…

dakle, ono što vidim sasvim subjektivno može biti recimo jedno široko polje stvari: ovo je recimo mlada, samouverena osoba, koja shvata javni nastup valjda kao podijum, rekla bih po oblačenju, ali  koja ima „problem“ u javnim nastupima.

pored nje vidim isto tako mladog muškarca, ne tako samouverenog, sa sličnim „problemom“.

 

pored ovo dvoje na internetu mogu da nadjem još nekoliko snimaka ljudi koji čudno slično izgedaju i imaju sličan „problem“….i koji pripadaju istoj partijskoj omladinskog grupi.

 

pored toga mogu na internetu i u svom iskustvu da nadjem razno o aktivnostima ove i druge partijske omladine.izmedju ostalog i stalne optužbe na račun politizacije rada studentskih tela.

 

pored toga i razne aktivnosti partijskih funkcionera ne samo ove, već i drugih partija u vezi sa sličnim stvarima. Politizacija, partokratija, korupcija, opstrukcija rada javnih preduzeća i njihovo potkradanje, netransparentnost u radu, u javnim nabavkama, nepotizam, lična korist se tu pominju..a mogu da se nadju  i urnebesne izjave i  „problemi” u javni nastupima funkcionera.

 

iz toga dalje mogu da zaključujem koješta.

između ostalog da je nasilje izvršeno nad tom ženom od strane javnosti, medija i partije….da…a i da nešto nije u redu sa isključivim definisanjem ove osobe kao žene žrtve.

 

i ako potenciram samo ovaj aspekt jer smatram da ja to kao feministkinja moram, onda po meni taj feminizam ima vrlo malo sposobnosti da uoči neke faktore pored  naučenih faktora pola ili roda, i da obuhvati kontekste i  razlike.

 

kako ukazati na problem nasilja nad ženama ,a ne osvrnuti se na to polje raznih informacija do kojih može da se dodje?

da li onda mogu da stojim iza toga-sve smo mi Sladja ili ne znam koja žena….

 

kada recmo na fakultetu vodite krvavi rat za autonomiju studentskog parlamenta od ove partokratske politike koju sprovode muškarci i neke žene iz partijske omladine?

 kad recimo na poslu vodite krvavi rat za radno mesto sa ženama koje žele da ono bude dodeljeno partijskoj drugarici.

kad u lokalnom centru za kulturu treba da vodite borbu sa ženama koje sprovode partijske intrese definišući kriterijume umetnosti  u skladu sa partijskom podobnošću.

kad protiv medija treba da vodite rat upravo zbog izveštavanja  žena članica partija u korist tih partija.

i to su samo neki konteksti…iako svakako morate mnogo više bitki da bijete sa mušakrcima oko istih stvari….

 da li ja hoću ispred svega toga da stavim da je dovoljan i neophodan uslov za pristajanje na rečenicu sve smo mi …..,to što se definišemo kao žene?

 

da ili da se bavim nasiljem koje sprovode političke strukture u kojima ima i žena ,  prema svima, pa i prema ženama.

 

šta mogu da kažem?

da sam protiv linča te žene, da…da li ću da se borim za njena prava kao žene i na koji način, da li ću da se izjednačavam isključivo na tom nivou –žena je,  iako sa njom imam čitav niz razlika i to prilično ozbiljnih?

 

imam potrebu da ukažem na nasilje nad njom, da…isto tako i da govorim o problemima nasilja u kome učestvuju partije i u kome na izvesan način i ona učestvuje .

te vrste nasilja mogu više zarad analize da se vide kao  različite, u prvom slučaju recimo da je to seksizam, u drugom je političko nasilje-partokratija.

 

mora biti jasno da podrška njoj kao ženi, nije podrška njoj kao političkoj omladinki, niti političkoj partiji za koju radi i čije ciljeve sprovodi, ni bilo kojoj političkoj opciji, niti politici koju partije sve zajedno sprovode…

 

imam  zamor od ovog slepila kada se kaže da smo mi sve ….., da je njen nastup šarmantan, da joj se kaže da samo nastavi da radi ono što radi i da je podržavam da nastavi da se bavi stranačkim aktivizmom koji nagriza sve što su vrednosti koje bi  vrlo široko mogle da budu definisane kao feminističke.

 jer te vrednosti kako ja vidim uključuju i nešto što nije samo podrška ženama, nego i podršku raznim drugim marginalizovanim grupama, poštovanje nekih prava, odgovornost onih koji upravljaju, veću participaciju ljudi u upravljanju, demokratizaciju, pravedniju preraspodelu resursa, i slične stvari…

 

do sada ono što mogu da zaključim, opet sasvim subjektivno, na osnovu angažmana političkih omladinki i omladinaca jeste da oni sprovode politike koje su definisali politički vrhovi, da su primljeni u partije jer su bili spremni da to rade bez bilo kakvog razmišljanja, da su to spremni da rade jer vide politiku kao poligon za ostvarivanje nekih svojih moguće razumljivih ili manje razumljivih ambicija , da im pozicije koje steknu  služe za ostvarivanje lične dobiti, što nije ništa drugačije od onog što rade njihovi partijski poglavari…i nisu oni ništa podebno lošiji od njih….

 

i opet tu mora biti uzet u obzir kontekst u kome se sve ovo dešava. dakle, ne može se isporučivati jedan zahtev za nadrealnim stepenom odgovornosti ovim mladim ljudima, posebno toj devojci. posebno u situaciji linča i mizoginih, sadističkih reakcija.

Međutim ne mogu čak i u  tom kontekstu da  vidim posebnu šarmantnost u nastupima ovih omladinaca i omladinki,posebno ne ovih drugih samo zato što su žene koje su se usudile da udju u stranačku politiku, osećam problem  da stojim iza neke rečenice- svi smo mi….jer se time ne adresira ono što se tiče svih bez obzira na pol ili rod ili seksualnu orjentaciju  ili šta god….a to je isto tako jedno besomučno, nasilno i strvinarsko ponašanje pripadnika i pripadnica partija i paratijske omladine i žena u partijama isto tako.

 

ne slažem se sa nasiljem nad ženama, ne slažem se sa partokratijom i nasijem partija na raznim niovima, nasiljem  partijske omladine i žena u partijama, a nisam sigurna da li u feminizmu onda ima mesta da mislim o nasilju koje podržavaju žene ima li mesta da kažem i tako nešto ili to nasilje i ne treba da bude predmet mog mišljenja, ili  treba da ga oprostim, zamaskiram, ulepšam ili još i da se bespogovorno složim sa njim jer su u pitanju žene, jer je kontekst iz koga dolaze te žene drugačiji, po njih nepovoljniji od onog iz  kog dolaze muškarci, jer ih je realno malo na mestima odlučivanja….

 

nekad ima utisak da je feminizam borba za zamenu uloga, da nije borba za neke principe…nekad je teško doneti odluke na niovu principa…a u skladu sa kontekstom, možda da bi se videli neki aspekti nasilja da dodam da se sa nekolio stvari ne slažem i rekla bih

 

ne nasilju nad ženama

ne nasilju žena

ne nasillju partijske omladine

ne nasilju nad partijskom omladinom

ne nasilju nad ženama u partijskoj omladini

ne nasilju žena u partijskoj omladini

ne nasilju nad ženama u partijama

ne nasilju žena u partijama

 

iako su žene najčešće bez društvene moći da sprovode određene politike, nisam sigurna da se ne treba osvrnuti na nasilje u principu, pa i na nasilje koje žene sprovode i u kom učestvuju, iako smatram da treba napomenuti da su one češće u pozicijama u kojima se nad njima sprovode neke politike kao i da se mora uzeti u obzir i kontekst u kome bi se eventualno ukazalo na ovaj poblem, sa obzirom na spremnost sredine da se fokusira na kažnjavanje žena.

 

ako se iskazuje podrška  ovoj ženi,  može da se izabere i samo taj aspekt -da se pruži prodrška njoj kao ženi žrtvi javnosti, medija, partije…što je neophodno…i verovatno u kontekstu u kom se sprovodi linč i opravdano, ali bilo bi vrlo zanimljivo ući i u polja koja nisu isključivo u vezi  sa polom, rodom ili seksualnom orjentacijom, već u vezi sa prinicipima….

mislim da onda može  da se adresira svaki od ovih aspekata.  čini mi se još i da ako se to ne uradi velika je mogućnost da se ne daje prilika da se razume kompleksnost pozicije na kojoj se stoji, ko i zašto hoće da podrži ovu ženu, da se ta podrška protumači u skladu sa potrebama i zloupotrebi na svaki način, da se ispolitizuje od strane bilo koga, od strane ove žene, političke omladine partije kojoj pripada, partijskih funkcionera ove stranke, omladine i funkcionera bilo koje druge stranke, medija, javnosti….

 i nekad nisam sigurna da li se ovo ne radi jer je realno kontekst takav da ove nijanse ne mogu da se čuju, ili se prosto dovoljno ne nameće jedan složeniji  pristup jer je tako lakše….

 

One Response to “pionirke malene, mi smo vojska prava”

  1. Daliborka Says:

    Hvala, hvala, hvala….
    U jednom trenutku pomislih da samnom nešto debelo ne valja i da moji feministički principi nisu baš iskreni i čisti ako ne mogu čista srca i mirne savest da kažem “Svi smo mi Slađa”. Ja nisam i nikada neću biti Slađa, i dosta mi je Slađa, sumnjivog obrazovanja i kvalifikacija, koje su zbog prave partijske boje postale neko i nešto. Dosta mi je ispravnih drugova i drugarica koji se bahato odnose prema svemu i svakome jer im se može, jer su “pravoverni”. Slažem se sa vama, ne opravdavam medijski linč -a sa druge strane pitam se, nekako za sebe, da li bi te žene ikada stale u odbranu mene kao feministkinje da me neko napadne zbog toga što jesam. Čini mi se da one pre pripadaju onoj grupi koja “ne razume” feminizam i šta mi to hoćemo kad smo tako i toliko ravnopravne a one (partijske drugarice) su živi primer toga.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s