Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Žene u trudnoći March 17, 2009

Žene su odeća koju muškarci nose. One idu ulicom i misle :”On bi me lepo nosio. Njemu bih lepo pristajala, ah kako bih mu samo lepo pristajala”.

Uvek kada sam u pms-u imam potebu da pisem. Ja inače reagujem kao žene u trudnoći. Moja hemija u mozgu je takva. Razvila se dok sam bila u materici  i posle u detinjstvu. Žene u trudnoći uopšte ne reaguju histerično i neuračunljivo, već sa većom samobitnošću, jer je to jedino vreme kada je briga o drugom  tako bukvalno briga o sebi,tada su prinudjene da brinu o sebi, tada hvataju talas i jašu jedno vreme na njemu, jer se društveno to tada smatra dozvoljenim i obaveznim, mada i dozvoljenim ludilom koje mora imati granice od devet meseci.Posle toga u skladu sa društvenim shvatanjem, silaze sa tog talasa i hvataju drugi i tada prestaju da brinu o sebi, jer ne vide psihološko jedinstvo brige za sebe kao brige za druge, zato brigu o sebi stavljaju na poslednje mesto, posle brige o svima drugima, ovo se ne definiše kao ludilo i nema vremenskih ograničenja, i umiru, konačno se umorne udave, same, osiromašene, istrošene, bez da su videle njihove druge kako postižu njihove snove, bez poslednjeg letnjeg odmora, kad umru, onda se valjda tužne odmore.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s