Jelena Savic

I am a fuckn artist!

Patrijarhat u nama June 1, 2009

 Mrzim kad grešim. Kad pogrešim u proceni, kad ne promislim dobro perspektivu, kad ne vidim potencijalni sled događaja. Čak i kad imam poverenja u ljude, ne treba nikad prepustiti kontrolu u potpunosti. Nikad. Uvek treba imati svest o granicama . Najviše mrzim kad mi se desi da prepustim kontrolu jer imam poverenja, a onda mi se desi da se nađem u situaciji u kojoj žalim što sam prepustila kontrolu i nisam kritički razumišljala. Svako zaslužuje kritički komentar. To je zdravo za mene, za tu osobu i za naš odnos.

Jebala me ženska pasivnost i patrijarhalno bespogovorno prepuštanje muškim figurama.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s