Usernameka's Blog

bedno pisakralo!hahahhaaahahahah

Skrivam se December 31, 2014

Skrivam se u mimohodu Kejžovom filmu isečcima bednim neprihvatanjima

sada i ovde budućnosti izgubljene u bozonovim česticama

Šetnja me njegova isijava i srebrnkaste su staklaste metafore mojih hladnih srca

Na -6 ili -7   iako su jednostavne kristalne forme

Shvatam nekome je posao da pravi male pahulje u specijalnim uzgajvačnicama i tretira ih sa nežnošću

Perfect match

One su ljubavne

O ljubavi i prijateljstvu pomirena nikada ne mogu naučiti jer je sve otišlo u paramparčad i postoje prazna mesta dijangostifikovana zvana Cigani na kojima suvereno šetaju beli obrazovani hetero muškarci zombiji belim hodnicima fakulteta u belim mantilima i sa stetoskopima

u dosta sumornoj perspektivi

Razgovarajući u retrovizoru taksija u habermasovski optimističkim odjecima javne sfere

Ugodno je dok u američkom gradu izvana pada kiša što je daleko

Kako on priča sa Kajli kao pristojno izvitoperena umirena duša mahovina mračnjaštva, pornografije, ikona i popularne kulture

Dok ona ima svoje voštane figure

Krijem se kroz globalizacijski efekat vremena i prostora

Između duboka dva blaga rezonantna ozvučja

Potonula u granje i nedomišljene živote glumaca malih belih čarobnjaka koji sa nelagodom primećujem kako ih nije sram nedopustivo stare na ekranu

Lako je tebi da pokrećeš tim elektrosignalima društveno priznate kategorisane grupe mišića

Između rekognicije i redistribucije krijem se na dingoskom ostrvu Frejzer

Postoji takvo ostrvo

Plašljivo se hranim krvlju jednoroga oivičene egzistencije ovim definicijama stvarnosti

Umirena njenim odlučujućim ubodom odsecam po slobodnom izboru krupno parče mesa sa sebe ruke ogrezle u performativne kontekstualne interpretativne paradigme

utemeljujem se u slepa mesta i sebičnosti od kojih okrećem glavu u gađenju bioupletena u glatka demonska živuća crna odela

paraznine

konačno nema treninga imaginacije za epistemološki performans

jedine građevinske blokove koje pokušavam da bacim jesu oni od gustog tkanja svesti o nesvodivosti i nečemu subjektivnom neartikulisanom neupotrebljivom u tom svetu iza stakla gde nema čarobnjaka koji govore mojim reptilskim retro rezidualnim rudimentalnim jezikom

kojima bih nekome mogla reći thanksssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

krijem se

od masovno sinhronizovanih bučnih demonstracija tuđih uznemiravajućih prisutnosti ohhhhhhhhh

da uperjam nepodnošljivost ponovljivosti sutrašnjih dana dok umorno blinkam iza kamere

wingardium leviosa! Gde moj troglavi duh-pas spava i telo implodira otežalo mikrohranjeno česticama neizgovorenih patnji ne-subjekata

stopljena u treperenju poniklom odlučnim životnim trganjem bas žica i u odjecima

prošlo je

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s